Atık Akü Geri Kazanım Tesisi Lisansı 

Kullanım dışı kalan geri dönüştürülebilir atık akülerin çeşitli geri dönüşüm yöntemleri ile hammadde olarak tekrar imalat süreçlerine kazandırılması işine geri dönüşüm denir. Lisans alınması zorunludur. 

Atık Akü Taşıma Lisansı 

Atık akümülatörlerin toplandıkları yerden geçici depolama veya bertaraf tesislerine karayolu ile taşınması, Valilikten taşıma lisansı almış gerçek ve tüzel kişilerce, atık türüne göre uygun araçla yapılır. 

Atık pil taşıyacak araç ve firmalar için lisans alma zorunluluğu bulunmamaktadır. Ancak, atık pillerin kapalı kasalı kamyonetlere yerleştirilmiş asgari 210 litrelik HDPE fıçılarda taşınması zorunludur. 

Atık pil ve atık akümülatör taşıyacak araçların renginin kırmızı olur, araç kasasında atık pil taşıyacak ise "Atık Pil Taşıma Aracı", atık akümülatörler için ise "Atık Akümülatör Taşıma Aracı" yazılması zorunludur.