(Ürün Güvenliği Ve Denetimi Tebliği (2015/15) Kapsamında)

 

Bireysel Başvurular:

 1-Dilekçe

2- Piller İçin Kota Uygulaması Müracaat Formu- Yönetmelik 25 İnci Madde Gereğince Ek-2

3- Akümülatörler İçin Depozito Uygulaması Müracaat Formu -   Yönetmelik 29 Uncu Madde Gereğince Ek-3

4-  İmza Sirküleri                   (Noter Tasdikli)

5- Ticari Sicil Gazetesi           (Noter Tasdikli)

6- Atık Yönetim Planı (Piller Ve Aküler İçin Ayrı Ayrı Olacaktır)

7- Atık Yönetim Planı Başına (31.500- Tl) Ücret Ve Bu Ücrete İlişkin Banka Dekontu Ve Fatura Bilgi Formu

 

Dernek Üyeleri İçin:

 1-Dilekçe

2- Piller İçin Kota Uygulaması Müracaat Formu- Yönetmelik 25 İnci Madde Gereğince Ek-2

3- Akümülatörler İçin Depozito Uygulaması Müracaat Formu -   Yönetmelik 29 Uncu Madde Gereğince Ek-3

4-  İmza Sirküleri                   (Noter Tasdikli)

5- Ticari Sicil Gazetesi           (Noter Tasdikli)

6- Dernek Üyelik Yazısı

 

Küçük İthalatçı:

 1-Dilekçe

2-  Dernek Yazısı-Hangi Gümrük Beyannamesi Kapsamında İse Gümrük Beyannamesinin Sayı Ve Tarihi Belirtilecektir.

3-  Gümrük Beyannamesi Örneği (Fatura İle Birlikte)

 

Not: Ayrıca Söz Konusu Tebliğ Gereğince Ekonomi Bakanlığı Sayfasında Yer Alan E-İmza Uygulamalarından Dış Ticaret Veri Sistemi Üzerinden Ön İzin Başvurusunda Bulunulması Gerekmektedir. 

 

 

Pil Ve Akümülatörlerin İthalat Denetimi Tebliği (Ürün Güvenliği Ve Denetimi: 2015/15)