KULLANILMIŞ LASTİK TRANSİT GEÇİŞ İZNİ İÇİN

İSTENEN BELGELER

 

1-     DİLEKÇE;

Tarih, firma ıslak kaşesi, yetkili imzası, mal miktarı, giriş ve çıkış gümrüğü, Türkiye’de izleyeceği güzergâh, taşıyacak araçların plakası (veya konteyner numaraları) yer almalıdır.

 2- MALA AİT PROFORMA FATURA;

 - 1 Asıl, 1 Suret ve bunların 2 Adet Türkçe Tercümesi

- Transit ticarette Transit Ticareti yapan firmanın faturası ve sureti

 3- KABUL YAZISI; (1 Asıl, 1 Suret ve bunların 2 Adet Türkçe Tercümesi)

 - Alıcı ülkenin yetkili mercileri tarafından verilecek transite konu mala ait kabul yazısı

4- BANKA DEKONTU;

 -  Halk Bankası – Herhangi bir Halk Bankası şubesine gidilerek, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Kurumsal hesabı adına lastik transit geçiş bedelinin yatırıldığına dair makbuz ya da banka dekontu.

- 2015 yılı ücreti: 850,00 TL.  /   Gelir Kod No: 106

5- FATURA BİLGİ FORMU;     

(Islak kaşeli ve imzalı olacak)

6- TRANSİT TİCARET BEYANNAMESİ ÖRNEĞİ;

(sadece transit ticareti yapan firmalar tarafından düzenlenir.)