Uygunluk Yazısı Formatı İndirmek İçin Tıklayınız

 

……………..VALİLİĞİNE

(Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü)

 

 

 

 

……………………………olarak .…………………………………………adresinde ……………….faaliyeti yapmaktayız. İşletmemiz tarafından Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmeliğin Ek…..listesi ….maddesinde/maddelerinde yer alan faaliyetimiz için ………………….6 izin/lisans konularında Geçici Faaliyet Belgesi  başvurusunda bulunulacaktır.

Bu kapsamda Geçici Faaliyet Belgesi başvurusunu yapabilmemiz için Yönetmeliğin EK-3B’sinde tanımlı “İl Müdürlüğü Uygunluk Yazısı”nın tarafımıza verilmesi hususunda,

Bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

 

 

 

Çevre Görevlisi, Danışmanlık Firması

veya İşletmeci

İmza

Tarih

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

1İşletmenin Ticari Unvanı

2İşletmenin Açık Adresi

Faaliyetin Konusu

4 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri

5 Yönetmeliğin Ek-1 ve Ek-2 Listeleri İlgili Maddesi/Maddeleri

6 Yönetmelik Kapsamında Alınması Gereken İzin ve Lisans Konuları