İnsan sağlığına ve çevreye zarar verebilecek, tutuşabilen, enfeksiyon yapıcı, tahriş edici, zararlı, toksik, kanserojen, korozif gibi tehlikeli kabul edilen özelliklerden birini veya birden fazlasını gösteren atıklara tehlikeli atık denir. 


Tehlikeli Atık Taşıma Lisansı 

Atık taşımak isteyen gerçek ve tüzel kişiler tehlikeli atık taşıma lisansı almak üzere valiliğe başvurmak zorundadır. Lisans, başvuran firmaya ve araca verilir. Lisans alan firma tehlikeli atık işaretlerini araçlarında kullanmak zorundadır. 

Tehlikeli Atık Ara Depolama Tesisleri Ön Lisans ve Lisansı 


Nihai bertaraf veya geri kazanım için uygun yer bulunamaması durumunda ya da bertaraf / geri kazanım tesislerine ulaştırılmadan önce atık miktarının yeterli kapasiteye ulaşması amacıyla atıklar ara depolarda depolanabilir. Bu depolarda bekleme süresi bir yılı aşamaz. Ancak bu süre zorunlu hallerde Bakanlık izni ile uzatılabilir. Ara depolama tesisleri için Bakanlıktan ön lisans ve lisans alınması zorunludur.

Atıkların İlave Yakıt Olarak Kullanılması Lisansı 

Atıkları ek yakıt olarak kullanma talebinde bulunan tesisler, Çevre ve Orman Bakanlığından lisans almakla yükümlüdürler. Lisans dosyası firmamız tarafından hazırlanarak yetkili merciye sunulur. Atıkları ilave yakıt olarak kullanmak isteyen tesisler için firmamız tarafından deneme yakması planı hazırlanarak bakanlığa sunulur.

Atık Yönetim Planı Nasıl Hazırlanır ? 

Tehlikeli Atık Kodları 

Tehlikeli Atık Kodlarının Belirlenmesi ve Atık Özellikleri 

Atık Üreticisinin Sorumlulukları 

Tehlikeli Atık Nedir ? 

Tehlikeli Atık Beyanı Nasıl Yapılır