Ömrünü Tamamlamış Araç İşleme Tesisi Lisansı

Ömrünü tamamlamış araçların bir tesise teslim edildikten sonra arındırılması, sökülmesi, kesilmesi, parçalanması, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması için yapılan her türlü faaliyet ile ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek diğer işlemler işleme olarak tanımlanmaktadır.

İşleme tanımı kapsamında yer alan kesme, parçalama, parçalama sonrası oluşan atıkların geri kazanıma veya bertarafa hazırlanması, ömrünü tamamlamış araçlar ve bunlara ait aksam parçaların geri kazanımı veya bertarafı öncesi gerçekleştirilecek faaliyetlerden birini veya bir kaçını gerçekleştiren tesisler işleme tesisi olarak adlandırılır.

Özel veya herhangi bir kamu kurumuna ait işleme ve geçici depolama alanları Ömrünü Tamamlamış Araçların Kontrolü Hakkında Yönetmelik Ek-1 kapsamında yer alan teknik kriterlere uygun olarak kurulur ve işletilir. Bu faaliyetler için 29/4/2009 tarihli ve 27214 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik kapsamında Çevre İzni ve Lisansı alınması zorunludur.

ÖTL Tesisi ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Kurulması 

İşleme tesislerinin TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemine sahip olması zorunludur. Tesisler lisans aldıktan sonra bir yıl içinde çevre yönetim sistemini kurmak ve Bakanlığa belgelemekle yükümlüdür.

Çevre izni alınan tesislere TS EN ISO 14001 çevre yönetim sistemi firmamız tarafından kurulmaktadır.