ÖTL Geri Kazanım Tesisi Lisansı 

Mekanik kırmayla granül kauçuk, çelik ve tekstilin ayrıştırıldığı tesisler, proliz ve diğer yöntemlerle karbon siyahı ve aromatik yağlar elde eden tesisler, rejenere kauçuk tesisleri ile benzeri tesisler, Türk Standartları Enstitüsünden imalata yeterlilik belgesi almakla yükümlüdürler. 

İmalata yeterlilik belgesi olan geri kazanım tesisleri için e-çevre izinleri kapsamında internet üzerinden başvuru yapılır.